Majhni majhni ljudje

Majhni majhni so ljudje, ki slikajo si obraze
in nosijo maske, da pred svetom skrijejo sebe.
Je greh jim priznati, da so dnevi, ko se ne počutijo kot
zmagovalci in trenutki, ko v megli ne najdejo sonca.

Majhni majhni so ljudje, ki zaradi lastnega
nezadovoljstva slabo voljo stresajo na druge.
Ne bi bilo dovolj, da zanje cel svet postal bi
kvazi srečen in umeten kot plastična lutka.

Majhni majhni so ljudje, ki ne morejo sprejeti,
da mi ljubimo ljudi in živali z vsem, kar smo
in vsem, kar imamo. Da nas ni sram, ko nam
gori srce in nas ni strah biti (le) človek.

Majhni majhni so ljudje, ki jih ne poganja ljubezen
in jih ne vodi odprto srce. Zanje ni odkrite besede,
ne čistih računov. Največ pomeni zaigran jim
nasmeh in najbolj skrbi jih mnenje soseda.

Ti majhni majhni ljudje nikoli ne bojo razumeli
naših velikih velikih src, v katerih je prostora za
neskončno neskončno iskrenih bitij
in prav nič (več) za te uboge
majhne
majhne
ljudi.